Jubileusz 25-lecia Prowincji Zwiastowania Pańskiego

Uroczyste Magnificat za 25 lat istnienia Prowincji Zwiastowania Pańskiego wybrzmiało w uroczystość patronalną poznańskich pallotynów w Jasnogórskim Sanktuarium u stóp Królowej Polski. Dziękczynienie rozpoczęliśmy od Mszy świętej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze.

Na początku ks. Adrian Galbas SAC, Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego, powitał wszystkich przybyłych gości i zachęcił do wspólnej modlitwy dziękczynnej. Asystę liturgiczną (pod opieką ks. Tomasza Kawczyka SAC) i muzyczną (pod opieką ks. Dariusza Smolarka SAC) uroczystości zapewnili klerycy z ołtarzewskiego Seminarium, jak również wspólnota nowicjatu z Ząbkowic Śląskich. W homilii ksiądz arcybiskup wskazał na szczególną opiekę Matki Najświętszej nad Prowincją Zwiastowania Pańskiego, u Jej stóp w Częstochowie rozpoczęła się historia tej Prowincji, a także w swoim tytule odnosi się do tajemnicy wcielenia, w której „fiat” Maryi było bardzo ważne.

Po Mszy świętej zaproszeni goście udali się do Doliny Miłosierdzia, gdzie w nowym kościele odbyła się sesja jubileuszowa, która rozpoczęła się od wystąpienia Księdza Prowincjała Adriana Galbasa SAC, w którym wskazał na element dziękczynienia, który wypływa z Jubileuszu, refleksji nad tym co minęło, a także spojrzenia w przyszłość. Wyższy Przełożony wyraził również wdzięczność wielu współbraciom, którzy realizują wiernie słowa konsekracji pallotyńskiej, wspominając tym samym Prowincjałów Prowincji Zwiastowania Pańskiego: Śp. Ks. Lesława Gwarka SAC, ks. Tomasza Skibińskiego SAC i ks. Tadeusza Czulaka SAC. W drugiej części sesji przedpołudniowej zapoznaliśmy się z refleksją historyczną nad 25 latami istnienia Prowincji Poznańskiej, której dokonał ks. Michał Łobaza SAC. Ta część konferencji zakończyła się modlitwą różańcową w intencji obu polskich Prowincji w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Popołudniową sesję rozpoczęliśmy w godzinie miłosierdzia od modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Swoją obecnością zaszczycił nas również Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, który po swoim przemówieniu, wraz z naszym współbratem abpem Tadeuszem udzielił zebranym błogosławieństwa. Następnie głos zabrał Generał Pallotynów, ks. Jacob Nampudakam SAC, w którym zawarł wskazówki dla rozwoju prowincji. Po utworze muzycznym („Ave Maria” w wykonaniu ks. Dariusza Smolarka SAC) głos zabrali Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla, ks. Zenon Hanas SAC, Przełożona Prowincjalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, s. Iwona Nadziejko SAC, Przewodniczący KRK ZAK pan Marek Kalka, oraz Prowincjał Ojców Szensztackich ks. Sosna.

Całość świętowania zakończyła modlitwa Akatystem, który zaśpiewała Schola Gregoriana Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie.


Reszta zdjęć zostanie dodana w najbliższym czasie