Wystawa otwarta!

Na wstępie, J.M. ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego seminarium, przywitał zebranych gości. Wśród nich byli m.in. przełożeni prowincjalni polskich prowincji pallotyńskich – ks. Zenon Hanas SAC oraz ks. Adrian Galbas SAC.

O ks. Witoldzie Urbanowiczu SAC opowiedział jego przełożony, ks. Aleksander M. Pietrzyk SAC, superior Regii Miłosierdzia Bożego SAC we Francji. 

Ks. Witold nie rozpocznie pracy od całkowitego wewnętrznego wyciszenia – powiedział ks. Pietrzyk. 

Na koniec Ksiądz Superior powiedział:

Życzę byśmy wyszli lepsi z tej wystawy, dostrzegają człowieka, brata. 

P. Barbara Stettner-Stefańska, dziennikarka, opowiedziała o początkach znajomości z Artystą,  jego twórczości oraz powiązaniu z Wyspiańskim. Następnie obecni goście udali się do sali wystawowej, by podziwiać dzieła sztuki ks. Witolda Urbanowicza SAC.


Retransmisja z otwarcia wystawy:

Posted by WSD Pallotynów w Ołtarzewie on Tuesday, February 27, 2018


Relacja z otwarcia wystawy: