ZAPROSZENIE: Msza trydencka w Ołtarzewie

W ramach przygotowania do uroczystości Objawienia Pańskiego zapraszamy do uczestnictwa we Mszy Świętej sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Będzie ona sprawowana w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołarzewie, 5 stycznia 2018 roku o godz. 19:30. Celebransem będzie ks. Franciszek Gomułczak SAC. Podczas Liturgii, Schola Gregoriana pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC, będzie śpiewała chorał gregoriański przeznaczony do sprawowanej Mszy. Będzie także transmisja on-line na seminaryjnym facebooku: www.facebook.com/wsdsac

Zobacz plakat