Czuć się bardziej częścią Kościoła

Peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego po klasztorach i domach zakonnych archidiecezji warszawskiej zakończyła się 25 listopada 2017 r. w klasztorze oo. franciszkanów w Niepokalanowie. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył JE. ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski.

Podczas kazania ks. Kardynał wspomniał m.in. o dwóch „gigantach duchowych” Polski XX wieku: o Stefanie kard. Wyszyńskim, który zapoczątkował peregrynację, oraz o założycielu Niepokalanowa – św. Maksymilianie Marii Kolbem. Metropolita powiedział także, że najważniejszym skutkiem peregrynacji powinno być odnowienie ducha dziecięctwa Bożego – w wolności i odpowiedzialności. Kard. Nycz nawiązał również do ewangelicznej perykopy o weselu w Kanie Galilejskiej i do słów Maryi: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie w kontekście życia instytutów życia konsekrowanego. Hierarcha zachęcał do tego, abyśmy, jako osoby konsekrowane, czuli się bardziej częścią Kościoła, w duchu współpracy z innymi jego członkami.

Wśród koncelebransów znaleźli się m.in. ks. Adrian Galbas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie, oraz ks. Przemysław Podlejski SAC, wicerektor pallotyńskiej Alma Mater. Na Eucharystii posługiwali pallotyńscy diakoni: dk. Wojciech Winek SAC oraz dk. Tomasz Kotulski SAC, którzy byli jedynymi diakonami na tej uroczystości. Wspólnotę ołtarzewską reprezentowali także: br. Michał Pilarski SAC oraz al. Bartosz Olszewski SACal. now. Michał Jaworowski oraz al. now. Marcin Mazurek.

Po Mszy Świętej była możliwość obejrzenia oratorium przygotowanego na podstawie pism św. Maksymiliana M. Kolbego.