Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla

Dnia 24 listopada 2017 r., we wspomnienie śś. Andrzeja i towarzyszy, dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, wzięło udział w konferencji naukowej pod tytułem Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja odbyła się z okazji pierwszej rocznicy przyjęcie Jezusa Królem i Zbawicielem przez Konferencję Episkopatu Polski dokonanego w Łagiewnikach.

Konferencja była podzielona na trzy panele, podczas których rozważano kult Chrystusa Króla od strony dogmatycznej, biblijnej, moralnej, społecznej, historycznej oraz w kontekście sztuki. Wśród prelegentów było dwóch pallotynów z ołtarzewskiej wspólnoty: ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz SAC, który wygłosił referat na temat: Świadomość Chrystusa jako Króla, oraz ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk SAC. Ks. Kowalczyk w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na następujące zagadnienie – Kult Chrystusa, a kult Serca Jezusowego.

Referaty wygłosili także biskupi: ks. bp Michał Janocha omówiający temat: Chrystus jako Król w ikonografii wschodniej, oraz ks. bp Andrzej Franciszek Dziuda, ktory przybliżył Działania Episkopatu Polski w kierunku proklamacji Chrystusa jako Króla w Polsce.

W spotkaniu wziął udział także ks. dr Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, który brał aktywny udział w częściach dyskusyjnych sympozjum.