Spotkanie braterskie

3 listopada 2017 r. we wspólnocie seminaryjnej gościliśmy ks. Aleksandra Pietrzyka SAC, przełożonego regii Miłosiedzia Bożego we Francji. Wieczorem tego samego dnia alumni, księża i bracia mieli możliwość spotkania z Regionałem.

Na początku spotkania ks. Aleksander zachęcił do aktywnego uczestniczenia w spotkaniu oraz  do omówienia tych tematów, pytań, które najbardziej interesują współbraci. Przedstawił także nowy album o  św. Janie Pawle II (wyd. 2016 r.), który został wykonany  w dość ciekawej graficznej oprawie.

Ten album został zrobiony z szacunku do człowieka, a nie dla biznesu – podkreślił ks. Pietrzyk

Spotkanie miało charakter braterski, podczas którego Ksiądz poświęcił dużo uwagi wymiarowi ludzkiemu i duchowemu w kontekście formacji pallotyńskiej. 

Świat od strony  humanistycznej, od strony rozwoju nauk  jest niesamowicie ciekawy, pasjonujący, jest czymś co porywa serca i mózg  młodych ludzi. W związku z tym, pallotyni w tej przestrzeni mają również swoje zadanie – zaznaczył Gość.

Przez całe spotkanie stale przewijały się pewne wątki i pytania, które były dość łatwe w uchwyceniu. Dotyczyły one nie tylko komunikacji międzyludzkiej, w której ważne miejsce zajmuje umiejętność słuchania drugiej osoby, lecz także pewnej gotowości w zaproponowaniu konkretnemu człowiekowi czegoś, co jemu jest potrzebne. Ks. Pietrzyk wyraźnie zaznaczył:

Najważniejszym jest Jezus Chrystus. To jest Kerygmat, to jest Osoba, to jest Książka… To jest to, czego świat będzie od was potrzebował!

Co ty, jako pallotyn, będący teraz w Ołtarzewie, możesz zaproponować innemu człowiekowi? – oto pytanie, które ks. Regionał skierował do każdego z obecnych. Podał również kilka swoich obserwacji, które mogłyby być pomocne w odpowiedzi na to pytanie, a mianowicie: po pierwsze, wyrabianie w sobie postawy człowieka emanującego spokojem; po drugie, pokazanie bogactwa historii ołtarzewskiego terenu oraz historii Polski dla osób przyjeżdżających z zagranicy; po trzecie, troska o  piękno liturgii, które możemy ofiarować innym ludziom; po czwarte, przejawienie zainteresowania innym człowiekiem i gotowość bycia razem z nim.

Podczas dyskusji zadano kilka ogólnych pytań dotyczących pracy misyjnej oraz  zapytano Gościa o  źródło dyspozycyjności, dzięki której mógł on i może służyć innym ludziom w wielu miejscach ziemskiego globu (m.in. w Brazylii, Rwandzie, Rosji, Ukrainie, Francji). Odwołując się do słów śp. Ks. Lesława Gwarka SAC, w żartobliwej formie odpowiedział, że ze zmianą kraju jest jak ze zmianą koszuli, to jest żaden problem; ta dyspozycyjność wynika z natury samego powołania do bycia uczniem Chrystusa.

Pod koniec spotkania ks. Pietrzyk podziękował wszystkim obecnym oraz skierował zaproszenie-zachętę dla tych, którzy mogą i chcą wyjechać na misje do innych krajów, aby wzięli pod uwagę również Francję, która rzeczywiście potrzebuje autentycznych świadków Zmartwychwstałego.