Godność człowieka jest fundamentem

Studia dziennikarskie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obchodzą 25 lecie. 25 października 2017 roku odbyła się jubileuszowa konferencja, podczas której wygłosił konferencję m.in. dr h.c. mult. Federico Lombardi SJ. Organizatorem spotkania był Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW.

O godzinie 8:30 rozpoczęła się Msza koncelebrowana, której przewodniczył J.E. ks. bp Andrzej Dziuba, biskup ordynariusz diecezji łowickiej. Liturgia, sprawowana w intencji pracowników, studentów i przyjaciół Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, miała miejsce w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, przy ul. Dewajtis 3. Asystę liturgiczną zapewnili alumni Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

Pierwszą sesję spotkania, zatytułowaną: Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, rozpoczęły słowa powitania wygłoszone przez ks. prof. dr. hab. Piotra Tomasika, dziekana Wydziału Teologicznego UKSW.

Ufam, że wspólna refleksja stanie się źródłem inspiracji do rozwoju Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz Wydziału Teologicznego UKSW. Życzę Państwu owocnych obrad! – powiedział Dziekan.

Następnie prof. dr hab. Jerzy Olędzki, dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, przywołał postać założyciela instytutu – ks. Antoniego Lewka, i jego skromne plany, który dziś zaowocowały znaczącą jednostką kształtującą przyszłych dziennikarzy.

Pierwszą konferencję wygłosił dr h.c. mult. Federico Lombardi SJ, prezes Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Mówiąc o podstawowych wartościach w komunikowaniu, prelegent powiedział:    

Nie jestem profesorem nauk o komunikowaniu. To dzięki służbie Kościołowi przeżyłem lwią część mojego życia w związku z komunikacją.

Komunikowanie dla Przymierza jest wg o. Lombardiego fundamentalnym aspektem komunikowania. Jest to coś realnego.

Mowa o nastawieniu z jakim każdego dnia nadstawiamy czoła problemom. Mowa o postawie wsłuchania się w współrozmówcy.

Prelegent wskazał, że należy komunikować dla dobra, piękna, a unikać wulgarności. Pamiętać o godności i szacunku każdej osoby. Jezuita życzył, aby poprzez komunikowanie dziennikarzy ludzie odnajdywali sens i głębię życia.

Po prelekcji był czas na pytanie i usłyszenie odpowiedzi od o. Lombardiego. 

Kolejnym prelegentem był ks. prof. WSIiZ dr hab. Andrzej Adamski (UKSW/WSIiZ), który wygłosił referat pt. Początki, ewolucja i rozwój badań naukowych oraz kształcenia dziennikarskiego na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie (1992-2017). ks. Adamski w krótkim czasie przeanalizował historię kształcenia dziennikarskiego na UKSW, które owocuje rodzeniem kompetentnych osób komunikujących. 

Każdy sukces naszego absolwenta jest potwierdzeniem sensu tego, co robimy – powiedział ks. Adamski

Następnie prof. dr hab. Janusz Adamowski z Uniwersytetu Warszawskiego, mówił o nauczaniu dziennikarstwa w Polsce w kontekście teologii. Prelegent wskazał, że teologia w dobie upadku jakościowego dziennikarstwa wydaje się być szczególnie powołana do odbudowy dziennikarstwa i jego jakości, a zwłaszcza w kontekście etyczno-moralnym.

Pracujmy wspólnie i owocnie na rzecz podniesienia jakości dziennikarstwa w Polsce, bo jest to zadanie wielkie. Zwłaszcza z punktu widzenia demokratycznego rozwoju naszego państwa – zachęcał prof. Adamowski

Prof. dr hab. Iwona Hofman (UMCS/PTKS) przedstawiła referat pt.: Teologia środków społecznego przekazu a paradygmat nauk o mediach. Prof. Hofman przybliżyła paradygmat nauk o mediach oraz nakreśliła pewne wyzwania, z którymi mierzą się te nauki. Stwierdziła, że społeczeństwo wiedzy staje się społeczeństwem poinformowanym, ale nierozumiejącym. Zatem:

Wyzwaniem dla badaczy jest mierzenie wpływu mediów, zwłaszcza, że narzędzia badawcze nie są doskonałe, a sam wpływ trudno mierzalny – powiedziała prof. Hofman

W referacie zatytułowanym Wyzwania teoretyczne w naukach o mediach: casus teologii środków społecznego przekazuprof. dr hab. Teresa Sasińska-Klas (UJ) stwierdziła, że teologia mediów i komunikacji może pogłębić fenomen komunikacji międzyludzkiej. Komunikacja zmienia się, a zakres komunikowania poszerza. Pani Profesor postawiła pytanie dlaczego więzi osobowe nikną a zapożyczone rozwijają się. Jest to pytanie do dalszej refleksji.

Orientamenti Stolicy Apostolskiej z 1986 r. wciąż aktualny fundament medioznawczy – to nazwa zagadnienia przedstawionego przez prof. dr. hab. Karola Klauzę (KUL). Dokument ten jest tekstem praktycznym i pomagającym w ukierunkowaniu kształcenia duchownych, w którym to jest miejsce także na edukację medialną. 

Kolejnym prelegentem był ks. prof. UPJII dr hab. Michał Dróżdż (UPJII), który omówił teologiczne inspiracje w etyce mediów. Ks. Dróżdż ukazał 50 lat troski Kościoła o etyczność mediów. Prelegent wykazał 10 aspektów troski Kościoła o etyczność mediów. Jednym z nich jest godność człowieka:

Godność człowieka jest fundamentem, który może jednoczyć ludzi. Na poziomie ludzkim wszyscy jesteśmy równi. To fundament dialogu różnych kultur, prowadzonego również przez media – powiedział ks. Dróżdż

Sesja II została zatytułowana następująco: Tożsamość studiów medioznawczych na Wydziale Teologicznym. Rozwój badań nad komunikowaniem i mediami. Główne orientacje, obszary studiów i dokonania. Jako pierwsza została przedstawiona Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu. O teologii komunikacji i mediów mówili: prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcickidr Magdalena Butkiewiczks. dr Krzysztof Marcyński SAC. Kierunkami badań tejże katedry są:

  • metodologia teologii mediów
  • mechanizmy propagandy (w epoce medialnej… i przedmedialnej)
  • nauczanie Kościoła (papieży) na temat mediów
  • analiza przekazów audiowizualnych
  • analiza filmów fabularnych oraz seriali telewizyjnych 

Katedra prowadzi także Koło Naukowe Medioznawców Podróżników. Ks. dr Krzysztof Marcyński SAC opowiedział o kompetencji komunikacji:

Dr Magdalena Butkiewicz przybliżyła temat badania propagandy w epoce przedmedialnej i obecnie:

 

Działalność Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów przedstawili: prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki, dr Aleksandra Gralczyk, mgr Anna Gawrońska-Piotrowska, mgr Mateusz Kot. Prelegenci mówili o edukacji medialnej i analizie wpływu mediów. Katedra proponuje specjalizacje: radiową, telewizyjną, edukacyjno-medialną, a także animuje edukację medialną w Polsce. Dr Gralczyk przywołała przykład przedszkola UKSW, w którym to prowadzona jest edukacja medialna. Mgr Gawrońska-Piotrowska opowiedziała o Radiu UKSW. Natomiast mgr Kot zaprezentował olimpiady medialne organizowane w Polsce.

Dr Małgorzata Laskowskaks. dr Jarosław Sobkowiak MIC, w wystąpieniu pod nazwą Funkcjonowanie etyki na studiach dziennikarskich, przedstawili Katedrę Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów. Zostało przypomniane  m.in. czym jest etyka dziennikarska w odniesieniu do etyki ogólnej i jaka jest jej przydatność. 

Po przerwie kawowej, prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz, dr Aneta Miotk, dr Kinga Cybulska, mgr Tomasz Knecht oraz prof. dr hab. Jerzy Olędzki, opowiedzieli o Katedrze Public Relations i Komunikacji Marketingowej. Ostatnią zaprezentowaną katedrą była Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej. O badaniach internetowych mówili: ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch, dr Piotr Łuczuk, dr Paweł Płatek, dr Marek Robak

Ostatnim akordem spotkania była dyskusja panelowa zatytułowana: Czy istnieją aksjomaty teologii środków społecznego przekazu w naukach o mediach? Wzięli w niej udział: prof. dr hab. Marek Jabłonowski z Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas oraz prof. dr hab. Jerzy Olędzki

Konferencję moderował dyrektor IEMiD, prof. dr hab. Jerzy Olędzki. Owocem jej będzie m.in. publikacja poświęcona teologii środków społecznego przekazu, która zostanie wydana wiosną 2018 roku.

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa bierze swój początek w 1992 roku i jest związany z osobą śp. ks. prof. Antoniego Lewka (1940-2010), który był kapłanem Archidiecezji Poznańskiej, homiletą oraz profesorem Akademii Teologii Katolickiej. Studia dziennikarskie, powstałe na Wydziale Teologicznym ówczesnej Akademii, czerpało inspirację z nauczania Soboru Watykańskiego II. Wraz z przekształceniem ATK w UKSW, Sekcja Teologii Środków Społecznego Przekazu została zastąpiona Instytutem Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa posiadającym 3 katedry. Odbyło się to w 2002 roku. Jedenaście lat później, w wyniku reorganizacji, Instytut liczył już dwie katedry więcej. Obecnie studenci mogą podejmować w Instytucie studia I i II stopnia. Aktualnym dyrektorem IEMiD jest prof. dr hab. Jerzy Olędzki.


Wykład o. Federico Lombardiego SJ:

🎓 Transmisja z wykładu doktora #HonorisCausa Wydziału Teologicznego o. Federico #Lombardi.ego na #UKSW w trakcie konferencji z okazji 25-lecia Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa#25IEMID

Posted by Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa on Wednesday, October 25, 2017