Hildegardzie Müller…

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej Hildegardę Müller odbyło się 11 października 2017 r. na terenie pallotyńskiego seminarium w Ołtarzewie. Wydarzeniu przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, ordynariusz białostocki. Tablica upamiętniająca wieloletnią dobrodziejkę ołtarzewskiej wspólnoty seminaryjnej została umieszczona na nowo powstającym budynku Centrum Edukacyjno-Formacyjnego.

W wydarzeniu tym wzięli udział uczestnicy Zjazdu Rektorów i Proboszczów polskich prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, które odbywa się w dniach 10-11 października 2017 r. w Ołtarzewie. Obecni byli także przedstawiciele wspólnoty parafialnej oraz alumni, profesorowie i pracownicy pallotyńskiego seminarium. Ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor ołtarzewskiej Alma Mater, przybliżył zgromadzonym historię Hildegardy Müller z Niemiec. Natomiast ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC, skierował podziękowania do przedstawicieli z Niemiec, którzy przybyli na to wydarzenie. 

Na tablicy zostały umieszczone następujące słowa:

To jest moje przykazanie,
abyście się wzajemnie miłowiali,
tak jak Ja was umiłowałem
(J 15,12)

PAMIĘCI HILDEGARDY MÜLLER (1929-2012), 
„SIOSTRY MARTY” Z DAHLEM,
ZA PEŁNE ŻARLIWEJ WIARY I OFIARNE SERCE,
KTÓRE PRZEZ PONAD 30 LAT BIŁO RYTMEM
PALLOTYŃSKIEGO SEMINARIUM W OŁTARZEWIE
I PRZYCZYNIŁO SIĘ DO POWSTANIA TEGO BUDYNKU.

11 października 2017 roku
staraniem wdzięcznej wspólnoty 
Wyższego Seminarium Duchownego,
w obecności Wyższych Przełożonych
obu Polskich Prowincji Pallotynów,
licznie zebranych Współbraci z kraju i zagranicy,
społeczności seminaryjnej, parafian i gości,
tablicę tę odsłonięto i poświęcono.