Różaniec do granic

We wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, 7 października 2017 r., wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, włączyła się w akcję Różaniec do granic. Akcja miała na celu otoczenie Polski ochronnym murem duchowym.

Akcja została zainicjowana przez Lecha Dokowicza i Macieja Bodasińskiego z fundacji Solo Dios Basta. Jej celem jest otoczenie naszego kraju jakby ochronnym murem duchowym, którego kamieniami są kolejne zdrowaśki i dziesiątki różańca odmawiane przez tysiące wiernych w specjalnie do tego celu wyznaczonych strefach modlitwy wzdłuż całej granicy, na lotniskach, a także w niektórych kościołach polonijnych na całym świecie.

Ci, którzy z jakichś przyczyn nie mogli pozwolić sobie na wzięcie udziału w akcji przez wyjazd na granicę, modlili się w domach albo we wspólnotach parafialnych, zakonnych itd. Pallotyńskie seminarium również zdecydowało się na włączenie do różańcowego łańcucha i dlatego dziś w kaplicy seminaryjnej odmówiliśmy wspólnie z ojcem duchownym – ks. Bogusławem Bogdanem SAC – oraz grupą gości, trzy części różańca. Czwartą część rozważaliśmy wraz ze wspólnotą ołtarzewskiej parafii na wieczornym nabożeństwie.

Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!