III Krajowy Kongres ZAK – dzień trzeci

Ostatniego dnia III Krajowego Kongresu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego zgromadzeni usłyszeli prelekcję Donatelli Acerbi – Przewodniczącej Generalnej Rady Koordynacyjnej ZAK. Kongres zakończy Eucharystia, podczas której przyjęci zostaną nowi członkowie Zjednoczenia.

Poranek 24 września 2017 r. był dla ducha i dla ciała – modlitwa poranna i śniadanie. Dalej konferencję Zjednoczeni, aby służyć wygłosiła Donatella Acerbi, Przewodnicząca Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Prelegenta mówiąc, że pokora otwiera możliwości pragnienia jedności dodała:

Bycie w jedności to nasze pierwsze i najskuteczniejsze świadectwo dawane o Panu, za którym idziemy.

Przewodnicząca zauważyła, że Kościół Komunii nie może być oddzielony od Kościoła Służby. Natomiast prawdziwa jedność powstaje kiedy zjednoczona jest służba wspólnoty.

Powołani do apostolstwa to nazwa debaty podsumowującej III Krajowy Kongres ZAK. Prowadzili ją s. M. Monika Cecot SAC oraz ks. Marek Chmielniak SAC. Wzięli w niej udział goście – pallotyn, pallotynka oraz świeccy członkowie ZAK oraz kandydaci do wspólnoty. Dzielili się oni swoimi doświadczeniami bycia we wspólnocie Zjednoczenia. Każdy miał możliwość opowiedzenia czym jest ZAK dla niego. S. M. Anna Ozon SAC podziękowała wszystkim za przybycie i wyraziła życzenie, aby usłyszane treści wydały obfite owoce. Powiedziała:

Trzeba służyć naszej codzienności. W niej dokonuje się to co najważniejsze.

Zakończeniem Kongresu była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Waldemara Pawlika SAC, I radcy prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Homilię natomiast wygłosił ks. Stanisław Stawicki SAC. W trakcie Eucharystii do Zjednoczenia zostało przyjętych kilkunastu członków, którzy złożyli akt osobistego zaangażowania apostolskiego. Na koniec ks. Pawlik poświęcił kongresowe świece, które każdy z uczestników otrzymał na pamiątkę.