III Krajowy Kongres ZAK – dzień drugi

Drugi dzień III Krajowego Kongresu Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest naznaczone tematem apostolstwa. Wśród prelegentów jest m.in. o. Adam Schulz SJ. Spotkanie jest transmitowane przez radio Pallotti.FM.

23 września 2017 r. rozpoczął się w konstancińskim domu medytacją biblijną dla uczestników kongresu. Po śniadaniu, o. Adam Schulz SJ, Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich, wygłosił konferencję pt. Posłani, aby odnowić świat. Mówiąc o unikalnym powołaniu świeckich, o. Schulz zauważył, że

Chrzest jest momentem przekazującym wszystkim misję apostolską

Dodał:

Tym, który stwarza świat i odnawia jest Duch Święty. Trzeba Go wzywać. My z Nim współpracujemy

Prelegent zachęcał, aby uczyć się chodzenia za Bogiem pośród ciemności – jak czyniła to św. Teresa z Kalkuty. By apostołować w środowiskach, w których każdy żyje – domach, w miejscach pracy, nauki. O. Schulz podał także przymioty apostolstwa, którym są:

  • profesjonalizm w każdym działaniu
  • mądra etyczność
  • zaangażowanie duchowe, czyli zjednoczenie z Bogiem w działaniu

One gwarantują, że apostolstwo będzie skuteczne, owocne. Z indywidualnego apostolstwa należy wywieść plan apostołowania dla wspólnoty i odwrotnie.

Kolejnym punktem kongresu były spotkania panelowe – Zjednoczeni… – cechy apostolstwa oraz …aby służyć – formy apostolstwa. Ks. Artur Stępień SAC prowadził spotkanie o rozeznawaniu indywidualnym i wspólnotowym – Zjednoczeni… aby słuchać. Prelegent mówił o echach ludzkiego wnętrza a także ukazał model pallotyńskiej nawigacji. Iza Owczaruk ze Wspólnoty Płomień Pański zaprosiła, by rozważyć temat Zjednoczeni… aby budować więzi. Poruszone zostały zagadnienia współpracy i relacji, więzi a wolności oraz jedności a różnorodności. Kolejne spotkanie, zatytułowane Zjednoczeni… aby apostołować bez granic, prowadził ks. Stanisław Stawicki SAC. Podczas konferencji zebrani usłyszeli m.in. o dwóch obliczach ZAK – apostolskim i katolickim oraz o sposobie apostolstwa bez granic. Ostatnim panelem do wyboru był ten prowadzony przez Zbigniewa Wołąkiewicza ze Wspólnoty Betlejem. Przybyli na nie rozważali temat apostolstwa w codzienności i szukania Boga we własnym domu – Zjednoczeni… aby żyć

Druga część spotkań panelowych została zatytułowana …aby służyć – formy apostolstwaMaria Wojnar ze Wspólnoty Betlejem oraz Teresa Toms ze wspólnoty Królowej Apostołów, przedstawiły temat Modlitwa…aby służyć. Prelegentki podjęły zagadnienia takie jak apostolstwo modlitwy oraz spotkania modlitewne w domach, wspólnotach, parafiach i instytucjach. Temat Rodzina…aby służyć o codziennej modlitwie rodzinnej, wierności małżeńskiej i rodzinie jako domowym Kościele, przygotowali Klaudia Tesarczyk ze Wspólnoty Betlejem oraz Małgorzata Zagórska-Fulara ze Wspólnoty Sychar. Natomiast ks. Krzysztof Morawik SAC z Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji opowiedział o głoszeniu Jezusa we współczesnym świecie – Nowa ewangelizacja…aby służyć. Panel pod tytułem Dzieła miłosierdzia…aby służyć prowadzili ks. Andrzej Partika SAC z częstochowskiej Doliny Miłosierdzia i Jolanta Grzybowska z Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC. Mówili oni o trosce o człowieka najbardziej potrzebującego oraz o wolontariacie hospicyjnym jako sposobie apostołowania. Misje…aby służyć to temat zaprezentowany przez ks. Jerzego Limanówkę SAC z Pallotyńskiej Fundancji Misyjnej Salvatti.pl wraz z s. M. Małgorzatą Wyrodek SAC z Centrum Misyjnego Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Słuchacze zapoznali się m.in. z zagadnieniem wolontariatu misyjnego oraz adopcji serca. Marek Kalka ze Wspólnoty Betletem i Katarzyna Kurkowska ze Wspólnoty Świętej Rodziny podjęli problem bycia i apostołowania we własnej parafii – Parafia…aby służyć

O godzinie 15:00 uczestnicy Kongresu modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia w kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów. Następnie, podzieleni na 15 grup, udali się do grup dzielenia. W małych grupach można było podzielić się refleksjami po usłyszanych treściach oraz podzielić się swoim doświadczeniem Zjednoczenia i służby w swoich środowiskach życia.

Eucharystii o godz. 17:30 przewodniczył ks. Marek Chmielniak SAC, radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Homilię wygłosił prefekt alumnów Wyższego Seminarium Duchownego SAC w Ołtarzewie, ks. Krzysztof Wernicki SAC. Po Mszy Świętej i kolacji odbył się Wieczór na patio. Zebrani zatańczyli poloneza, a także – dzięki grupie Sempre piu z Konstancina – modlili się tańcem. Był także czas na karaoke. Następnie w kaplicy miała miejsce modlitwa uwielbienia, adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z możliwością spowiedzi.