III Krajowy Kongres ZAK – dzień pierwszy

Ponad 200 uczestników przyjechało na III Krajowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Spotkanie trwa w dniach 22 – 24 września 2017 r. Miejscem spotkania jest Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Konstancinie Jeziornie. Hasłem tegorocznego kongresu są słowa: Zjednoczeni, aby służyć. Spotkanie transmituje radio Pallotti.FM.

Kongres rozpoczął się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył ks. Mariusz Małkiewicz SAC, rektor pallotyńskiej wspólnoty miejscowej i Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie Jeziornie. Ks. Małkiewicz we wstępie zaznaczył, że w tych dniach we wspólnocie miejscowej jest obecna także kopia Obrazu Jasnogórskiego, peregrynująca po męskich wspólnotach zakonnych. Homilię wygłosił ks. Rory Hanly SAC, sekretarz Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, natomiast ks. Marek Chmielniak SAC, radca prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego, dokonał tłumaczenia słów homilisty.

Maryja jest w sercu Wieczernika – powiedział ks. Hanly. Dodał – Ona ma wszystkich nas w swoim sercu. Kiedy myślimy o tym szczególnym doświadczeniu świętego Wincentego, duchowych zaślubinach z Maryją to on doświadczył Maryi jako Tej, która chce się z nim podzielić wszystkimi swoimi skarbami. Najcenniejszym skarbem, skarbem wszystkich skarbów jest Jezus.

Godzina 19:00 to czas, kiedy s. M. Anna Ozon SAC, przewodnicząca Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK otworzyła pierwszą sesję kongresu. 

Trzeci Krajowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego uważam za otwarty! – powiedziała s. Ozon

Zebrani uczyli się także piosenki przygotowanej specjalnie na tegoroczny kongres. Nosi ona taki sam tytuł jak hasło spotkania – Zjednoczeni, aby służyć. Po rozpoczęciu trzydniowej sesji miała miejsce prezentacja grup przybyłych do Konstancina. Każda z grup zaznaczyła położenie swojej wspólnoty na specjalnie przygotowanej mapie kongresowej. 

O godz. 21:00 rozpoczęło się nabożeństwo ku czci bł. Elżbiety Sanny – Pierwszej Damy Zjednoczenia. Modlitwie przewodniczył ks. Artur Stępień SAC, dyrektor Instytutu Pallottiego w Polsce oraz radca prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC. Relikwie Błogosławionej zostały wniesione w uroczystej procesji. Nieśli je członkowie wspólnoty ZAK Sempre piu, którzy byli ubrani w tradycyjne sardyńskie stroje. W kazaniu ks. Stępień podkreślił ofiarność bł. Elżbiety, która jak ewangeliczna wdowa oddała Bogu wszystko jednocześnie okazując względem Niego pełne zaufanie. Po błogosławieństwie każdy z modlących się mógł oddać cześć Bogu poprzez ucałowanie relikwii bł. Elżbiety Sanny. Dokonało się to przy akompaniamencie sardyńskiej muzyki sakralnej.