Bliżej Szkocji

W dniach 7 – 30 sierpnia 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbył się kurs języka angielskiego dla kursu II. Został on przeprowadzony przez p. Lucynę Bednarek-Elliot ze Szkocji.

Pani Lucyna Bednarek-Elliot, mająca rodziców Polaków i mieszkająca od urodzenia w Szkocji, nie pierwszy raz gościła w Ołtarzewie. Po raz trzeci przeprowadziła wakacyjny kurs językowy dla pallotyńskich alumnów. Seminarzyści byli podzieleni na dwie grupy: mniej i bardziej zaawansowaną. Zajęcia odbywały się przedpołudniem dla jednej i popołudniu dla drugiej grupy. W ramach wdzięczności za przeprowadzone zajęcia, alumni zorganizowali dla p. Bednarek-Elliot wspólny, trzydniowy wyjazd na Dolny Śląsk, podczas którego zwiedzili m.in. Wałbrzych, Wrocław i Ząbkowice Śląskie.

Na zakończenie kursu została odprawiona dziękczynna Msza Święta w języku angielskim, na którą alumni przygotowali modlitwę powszechną w tym języku. Eucharystii przewodniczył ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego seminarium. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Marcyński SAC, prefekt ds. studiów ołtarzewskiej Alma Mater. Spotkanie podsumowujące kurs językowy, wraz z p. Lucyną Bednarek-Elliot. Może teraz czas na szlifowanie języka na szkockiej ziemi?