Pięciu – na całe życie

Akt wiecznej konsekracji w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego złożyło 5 alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Dokonali tego podczas Eucharystii sprawowanej 8 września 2017 r. w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

Serca 5 młodych mężczyzn już od dzisiaj należą w całości i przez wszystkie dni życia aż po wieczność, do Boga. Poprzez kilkudniowe rekolekcje, jakie miały miejsce w Zakopanem, ks. Mieczysław Olech  SAC  pogłębiał treść i znaczenie przyrzeczeń i Ewangelii miłością, a także bardzo cennymi, własnymi przemyśleniami i refleksjami. Był to niesamowity czas obcowania z Panem Bogiem i dojrzewania duchowo do złożenia wiecznej konsekracji w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego.

Wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany dzień – 8 września 2017 r. – dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Trzeba tu wspomnieć, że pierwszy dzień przybycia do pallotyńskiej wspólnoty to 15 września – dzień wspomnienia Matki Bożej Bolesnej. Jeszcze wznioślejszy jest fakt, że w tym roku przeżywamy niesamowite rocznice: Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Jubileusz 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie,  jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich. Niesamowitych doznań dostarczyło także miejsce w którym alumni złożyli akt wiecznej konsekracji – Zakopane, Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej – Polska Fatima.

W tym szczególnym miejscu dla Polski, papieża i pallotynów – jak wspomniał w homilii ks. dr Waldemar Pawlik SAC – o g. 12:00 podczas Eucharystii 5 młodych mężczyzn na całe życie oddało Bogu całych siebie poprzez słowa konsekracji:
Dla większej chwały Boga, Najświętszej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów, wszystkich Aniołów i świętych, i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich Świętych , ja NN., oddaję, poświęcam, i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu wszechmogącemu, i postanawiam naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego, dlatego na całe życie przyrzekam Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i jego Przełożonym: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, życie we wspólnocie dóbr i w duchu służby w miłości Chrystusa Pana, według Prawa tegoż Stowarzyszenia.

Na ręce ks. Waldemara Pawlika SAC, I radcy prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, wieczną konsekracje złożyli:

  • al. Tomasz Kotulski SAC
  • al. Maciej Krzywiński SAC
  • al. Marcin  Majewski SAC
  • al. Wojciech Winek SAC

Na ręce ks. Adriana Galbasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, wieczną konsekrację złożył al. Dawid Piwowarski SAC.

Z całego serca składamy dziękczynienie najpierw Bogu, potem Wyższym Przełożonym, Księdzu Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego, Księdzu Kustoszowi Sanktuarium i Siostrom Nazaretankom, jak również wszystkim współbraciom pallotynom – wielkie dzięki za dar modlitwy – powiedzieli wdzięczni profesi.

ks. Marcin Bieniasz SAC