By służyć…

Przeddzień uroczystości ku czci Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 28 czerwca 2017 r., wpisał się w historię Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Tego dnia została uroczyście przekazana władza zarządzania pallotyńskim seminarium nowemu gronu moderatorów i formatorów. Natomiast Eucharystia inaugurująca kadencję była celebrowana 29 czerwca 2017 r.

28 czerwca 2017 r. spotkali się w rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, jego moderatorzy i formatorzy kadencji 2014-2017 oraz 2017-2020. W obecności m.in. ks. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Marka Chmielniaka SAC, radcy prowincjalnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego i ks. Tomasza Pławnego SAC, administratora Prowincji Chrystusa Króla SAC, w urząd rektora pallotyńskiego seminarium na lata 2017-2020 został wprowadzony ks. Mirosław Mejzner SAC. Zastąpi on dotychczasowego rektora, ks. Waldemara Pawlika SAC, który od 25 marca 2017 roku pełni posługę pierwszego radcy Prowincji Chrystusa Króla SAC. Wicerektorem pallotyńskiej Alma Mater został ks. Przemysław Podlejski SAC, który jest następcą ks. Wojciecha Więcława SAC

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2017 r., wspólnota WSD SAC oraz ołtarzewskiej parafii modliła się za starych nowych odpowiedzialnych za formację w Ołtarzewie. Eucharystii przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, który wygłosił także homilię. Ks. Hanas nawiązując do Liturgii Słowa zaznaczył, że zmaganie z różnymi przeciwnościami służy zachowaniu wiary. 

Niech te nasze zmagania prowadzą do tego, abyśmy otrzymali wieniec zwycięstwa – powiedział homilista.

Śpiew Te Deum wybrzmiał po Komunii Świętej jako dziękczynienie za całość historii pallotyńskiego seminarium i jego władz – wczoraj, dziś i tych, którzy będą jutro. Natomiast przed błogosławieństwem, słowa wdzięczności do formatorów za czas posługi w Ołtarzewie skierowali, w imieniu wspólnoty seminaryjnej, al. Wojciech Winek SAC (V) – dziekan alumnów, wraz z al. Łukaszem Peterwasem SAC, wicedziekanem alumnów. 

Dziękujemy przede wszystkim za Eucharystię, głoszone Słowo, wszystkie błogosławieństwa i modlitwy – mówił al. Winek – i życzymy mocy Ducha Świętego w sprawowaniu nowej posługi oraz zapewniamy o modlitwie.

Do życzeń zostały dołączone kwiaty złożone na ręce ks. Pawlika. Ks. Marek Chmielniak SAC, także w imieniu ks. Adriana Galbasa SAC, złożył podziękowania formatorom i życzył sił do dalszej posługi. Ks. Waldemar Pawlik SAC wspomniał, że posługę przełożonego seminarium podejmował w 2014 roku w duchu hojności serca. Dziękował wszystkim za każde spotkanie i dobro, a także przeprosił za wszelkie braki tego okresu. J.M. ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego seminarium, podziękował wszystkim moderatorom i odpowiedzialnym za formację dotychczas i życzył wszystkim członkom wspólnoty powrotu z urlopów i praktyk z nowymi siłami. 

Zmiany w WSD SAC:

  • Rektor: ks. dr Mirosław Mejzner SAC* (wcześniej: ks. dr Waldemar Pawlik SAC)
  • Pierwszy radca (wicerektor): ks. dr Przemysław Podlejski SAC (wcześniej: ks. dr Wojciech Więcław SAC)
  • Prefekt alumnów: ks. mgr Krzysztof Wernicki SAC (wcześniej: ks. mgr lic. Artur Stępień SAC)
  • Ojciec duchowny: ks. dr Sławomir Radulski SAC (wcześniej: ks. mgr. Krzysztof Gajos SAC)
  • Prefekt ds. studiów: ks. dr Krzysztof Marcyński SAC (wcześniej: ks. dr Alfred Dyr SAC)
  • Administrator: ks. mgr lic. Wojciech Świderski SAC (wcześniej: ks. dr Sylwester Matusiak SAC)  

Pozostali moderatorzy i wychowawcy: ks. mgr lic. Bogusław Bogdan SAC (ojciec duchowny), ks. dr Alfred Dyr SAC (liturgista seminaryjny), ks. dr Jacek Smyk SAC (moderator praktyk), ks. dr Sylwester Matusiak SAC (zastępca administratora), ks. mgr Zbigniew Kołodziej SAC (zastępca administratora).


*J.M. ks. dr Mirosław Mejzner SAC – pallotyn. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1998 roku w Ołtarzewie z rąk J.E. Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski. Jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie oraz adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Rektor pallotyńskiego seminarium kadencji 2017-2020.