Wigilia Paschalna

Celebracji  Wigilii Paschalnej w Wielką Noc, 15 kwietnia 2017 r., w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC. Celebracja rozpoczęła się o godz. 21:00.

Uroczysty początek Wigilii, czyli Liturgia Światła, miał miejsce przed gmachem Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Wśród ciemności nocy, został poświęcony ogień, zapalony Paschał od nowego ognia. Za zapaloną świecą ruszyła procesja do kościoła, przy którego wejściu po raz pierwszy, dk. Marcin Przywara SAC, wyśpiewał: Światło Chrystusa. Wszyscy odpowiedzieli: Bogu niech będą dzięki. Celebrans zapalił swoją świecę, natomiast po drugim zaśpiewaniu aklamacji, na środku kościoła, wszyscy wierni zapalili świece, które trzymali, od płomienia Paschału. Po trzeciej aklamacji zostały zapalone wszystkie światła w kościele. Kolejnym ważnym momentem było wyśpiewanie Orędzia Wielkanocnego. Uczynił to diakon posługujący na tej celebracji.

Drugą częścią Wigilii była Liturgia Słowa. Wierni wysłuchali kilku czytań, zarówno ze Starego jak i Nowego Testamentu, i tyle samo psalmów responsoryjnych. Po każdym z nich celebrans wypowiadał stosowną modlitwę. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu oraz po psalmie responsoryjnym i modlitwie, kapłan zaintonował śpiew Chwała na wysokości Bogu. W tym czasie ministranci zapalili od płomienia Paschału świece ołtarzowe. Na nowo rozległy się głosy organów i bicie dzwonów. Ewangelię, po czytaniu z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, zaśpiewał diakon. Ale zanim to nastąpiło, celebrans wyśpiewał trzykrotnie refren Alleluja

Homilię wygłosił ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla. Homilista powiedział, że

to co było kompletnie niemożliwe stało się rzeczywistością

Zdanie to zostało wypowiedziane w kontekście z martwych powstania Jezusa Chrystusa. Stało się to z Miłości i poprzez Miłość, którą jest Bóg – jak pisze św. Jan. Pochylenie się nad tą tajemnicą jest dla nas zaproszeniem do wiary w zmartwychwstanie. Ono, choć tak często przez nas niezauważane, stało się za sprawą Boga realne. 

Liturgia chrzcielna to trzecia część matki wszystkich wigilii. Diakon, wziąwszy Paschał, udał się wraz z celebransem do chrzcielnicy. W czasie procesji chór śpiewał Litanię do wszystkich świętych. Następnie celebrans pobłogosławił wodę chrzcielną, wstawiając trzykrotnie Paschał do wody. Modlitwa zakończyła się aklamacją Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…. Zgromadzeni wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne i zostali pokropieni wodą święconą na pamiątkę przyjętego Chrztu świętego.

Ostatnią częścią celebracji była Liturgia Eucharystyczna. Po przyjęciu Komunii Świętej, rozpoczęło się formowanie procesji. W czasie przygotowania, ks. Jacek Smyk SAC, proboszcz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie obchodów Wielkiego Tygodnia: kapłanom, alumnom, siotrom i braciom zakonnym, wszystkim świeckim. Słowa podziękowania został skierowane także do chóru seminaryjno-parafialnego Cantus Firmus pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC, który posługiwał podczas celebracji śpiewem. 

Rezurekcyjna procesja podążała za krzyżem przyozdobionym czerwoną stułą i figurą Zmartwychwstałego. Główny celebrans natomiast niósł monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Przy biciu dzwonów procesja okrążyła świątynię obwieszczając fakt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie Liturgii kapłan pobłogosławił wiernych Najświętszym Sakramentem.