Dzień życia konsekrowanego

Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w  Ołtarzewie uczestniczyła 2 lutego 2017 r. w uroczystej Liturgii sprawowanej pod przewodnictwem Jego Eminencji Księdza Kazimierza Kardynała Nycza, arcybiskupa metropolity warszawskiego. Miała Ona miejsce w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Eucharystia wpisała się w 21 obchody Dnia Życia Konsekrowanego w archidiecezji warszawskiej. 

Na Liturgię przybyły licznie m.in. siostry zakonne, bracia i księża zakonni, dziewice konsekrowane. Wśród koncelebransów byli formatorzy seminarium SAC: ks. dr Waldemar Pawlik SAC, rektor pallotyńskiej Alma Materks. mgr Artur Stępień SAC, prefekt alumnów, oraz ks. dr Przemysław Podlejski SAC, wykładowca filozofii. Podczas Eucharystii miało miejsce odnowienie ślubów zakonnych. 

Asystę liturgiczną zapewnili alumni pallotyńskiego seminarium, którymi kierował seminaryjny ceremoniarz al. Łukasz Sobolewski SAC. Natomiast asystę muzyczną stanowili alumni ze Scholi Gregoriana posługującej w ołtarzewskiej wspólnocie. Scholą dyrygował ks. dr Dariusz Smolarek SAC, wykładowca WSD SAC oraz KUL. Organistą był al. Jan Jabłuszewski SAC, alumn III roku pallotyńskiego seminarium.

Na zakończenie Uczty Eucharystycznej, J. E. ks. Kazimierz kard. Nycz złożył życzenia wszystkim osobom konsekrowanym, jednocześnie dziękując za ich świadectwo życia modlitwą.

Przygotowaniem do tego dnia dla pallotyńskiej wspólnoty była adoracja Najświętszego Sakramentu dnia 1 lutego 2017 r. Dk. Sebastian Rolka SAC przewodniczył modlitwie połączonej z rachunkiem sumienia z życia według przyrzeczeń czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, wspólnoty dóbr, ducha służby i wytrwania.