Święcenia prezbiteratu

Święcenia prezbiteratu przyjęło 8 pallotyńskich diakonów dnia 7 maja 2016 roku. Szafarzem święceń był J. E. ksiądz arcybiskup Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. Liturgia była sprawowana o godzinie 1100 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie.

Podczas Liturgii byli obecni m.in. ks. Józef Lasak SAC – Wyższy Przełożony Prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, ks. Adrian Galbas SAC – Wyższy Przełożony Prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz ks. Waldemar Pawlik SAC – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego.

Diakoni do święceń prezbiteratu przygotowywali się poprzez formację w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Bezpośrednio przed uroczystością przeżywali kilkudniowe rekolekcje, które prowadził ks. Czesław Parzyszek SAC. Wśród neoprezbiterów – wiecznych profesów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jest 7 Polaków i jeden pochodzący z Białorusi.

Pierwszym etapem pallotyńskiej formacji jest Postulat trwający 1 miesiąc. Następnym jest Nowicjat trwający 2 lata, po którego pierwszym roku mają ma miejsce przyjęcie stroju duchownego. Po drugim roku nowicjusze składają pierwszą czasową (na okres 1 roku) konsekrację. Przyrzekają: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, wspólnotę dóbr i ducha służby.

Formacja w pallotyńskim seminarium trwa 6 lat: studia filozoficzno-teologiczne. Alumni III roku wprowadzani są w posługę lektora Słowa Bożego, natomiast IV roku w posługę akolity. Przed rozpoczęciem ostatniego roku formacji seminaryjnej alumni składają wieczną profesję, a następnie przyjmują święcenia diakonatu. Zakończeniem formacji seminaryjnej są święcenia prezbiteratu, po których nowi kapłani są kierowani do posług duszpasterskich w placówkach kierowanych przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego w Polsce i na świecie.

Galeria zdjęć