Eucharystia u Faustyny

Kyriale I Mszy wyśpiewali członkowie Scholi Gregoriana działającej w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Alumni zapewnili asystę liturgiczną i muzyczną podczas Eucharystii sprawowanej w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, dnia 10 kwietnia 2016 roku. Celebrował Ją ks. Adrian Galbas SAC – Wyższy Przełożony Prowincji Zwiastowania Pańskiego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Mszę transmitował Program 1 Telewizji Polskiej S.A.

Homilię wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, który wskazywał na fakt, że Bożego Miłosierdzia człowiek nie potrafi zrozumieć, jest Ono niezgłębione.  

Schola Gregoriana, którą kieruje ks. Dariusz Smolarek SAC – wykładowca w seminarium pallotyńskim oraz Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaśpiewała m.in. części stałe Mszy I w języku łacińskim, a także wielkanocną antyfonę Regina cœli. Trzech alumnów włączyło się w służbę liturgiczną przy Ołtarzu.

Msza Święta sprawowana była w kaplicy, w której spoczywają szczątki s. Faustyny, poprzez którą Bóg przekazał światu Orędzie Miłosierdzia.

Vineyard__Winery