WEŹ UDZIAŁ

Adam Górecki

Praktyk zarządzania, interim manager, trener i konsultant, negocjator, mediator, wykładowca MBA.

Ekspert z dziedzin; zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w zmianie, negocjacji,
sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z klientami CRM, prowadzenia spotkań –
wystąpień, organizacji pracy i czasu, coachingu i On the Job Training, work – life balance i work – life
integration.

Sobota 27 października

Warsztaty dla Prefektów Studiów

Negocjacje na co dzień – jak etycznie i wspólnie dochodzić do porozumienia?

Przedmiotem warsztatów są zaawansowane umiejętności negocjacyjne niezbędne w wielu sytuacjach zawodowych, zarówno w działaniach wewnątrz organizacji, jak i w kontaktach zewnętrznych. Wynikiem prawidłowo przeprowadzonych negocjacji jest osiągnięcie porozumienia korzystnego dla wszystkich zaangażowanych w omawiany proces stron. Szczególny nacisk zostanie położony na aspekt społeczny (czynnik ludzki) negocjacji oraz na metody wypracowywania porozumienia ponad podziałami w duchu wygrany – wygrany, tak aby każda ze stron miała poczucie wygranej. Korzyści z naszych zajęć mają walor praktyczny i są przydatne podczas codziennej pracy.

 

Cele edukacyjne: 

– uczestnik będzie wiedział i umiał budować relacje w negocjacjach, niezależnie od przebiegu rozmów i zachowania drugiej strony,

– uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę na temat stosowania najbardziej skutecznych technik negocjacyjnych.

 

Cele biznesowe:

– uczestnik stosuje w swojej codziennej praktyce negocjacyjnej najbardziej skuteczne techniki negocjacyjne,

– zna swoje mocne i słabe strony, co praktycznie pozwala mu nakreślić kierunki indywidualnego rozwoju.