Czuć się bardziej częścią Kościoła

Peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego po klasztorach i domach zakonnych archidiecezji warszawskiej zakończyła się 25 listopada 2017 r. w klasztorze oo. franciszkanów w Niepokalanowie. Mszy świętej dziękczynnej przewodniczył JE. ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Podczas kazania ks. Kardynał wspomniał m.in. o dwóch „gigantach duchowych” Polski XX wieku: o Stefanie kard. Wyszyńskim, który zapoczątkował peregrynację,[…]

Czytaj więcej

Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla

Dnia 24 listopada 2017 r., we wspomnienie śś. Andrzeja i towarzyszy, dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, wzięło udział w konferencji naukowej pod tytułem Teologiczne podstawy kultu Chrystusa jako Króla. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Konferencja odbyła się z okazji pierwszej rocznicy przyjęcie[…]

Czytaj więcej

Wizyta koptyjskiego diakona

22 listopada 2017 r., w ramach zajęć z języka angielskiego, alumni mogli uczestniczyć w spotkaniu z gościem z Egiptu – Cyrylem Gamalem, diakonem Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.  Diakon Cyryl przyleciał do Polski prosto z Egiptu, a spotkanie  zostało zaaranżowane dzięki uprzejmości p. Justyny Jonatowskiej, lektorki języka angielskiego, a także przy współudziale jej męża. Diakon przedstawił pokrótce,[…]

Czytaj więcej

Tomizm Konsekwentny

18 listopada 2017 roku dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, uczestniczyło w sympozjum naukowym pt. Tomizm Konsekwentny. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sympozjum zostało zadedykowane prof. Mieczysławowi Gogaczowi z okazji 91. rocznicy jego urodzin. O godz. 15.00[…]

Czytaj więcej

Genetyka Liturgii

14 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt.: Genetyka liturgii. Organizatorem spotkania była Katedra Teologii Liturgii UKSW. Po przywitaniu przybyłych na sympozjum, którego dokonał Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, głos zabrał pomysłodawca spotkania, ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC. W swoim krótkim przemówieniu ks. Nowak przedstawił zarys treści,[…]

Czytaj więcej