Klękał przed Tajemnicą Kapłaństwa

Święty Wincenty Pallotti, założyciel Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego to postać wspominana 22 stycznia. Głównym obchodom uroczystości celebrowanym w pallotyńskiej wspólnocie w Ołtarzewie, przewodniczył J.E. ks. abp Henryk Hoser SAC, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej. Przed rozpoczęciem Liturgii, ks. dr hab. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, przywitał zebranych na wspólnej modlitwie gości.[…]

Czytaj więcej

Łacińskie nieszpory o Wincentym Pallottim

Modlitwa w wigilię uroczystości ku czci św. Wincentego Pallottiego, 21 stycznia 2018 r. w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie.  Łacińskim Nieszporom przewodniczył ks. dr Tomasz Skibiński SAC, a służbę liturgiczno-muzyczną spełniali członkowie Schola Gregoriana pod dyrekcją ks. dr. Dariusza Smolarka SAC.

Polska młodzież i wiara

O młodzieży polskiej i jej religijności mówili prelegenci i uczestnicy sympozjum Polska młodzież i wiara. Spotkanie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, które było jednym z organizatorów spotkania.  Sympozjum rozpoczęła Eucharystia sprawowana w kościele seminaryjno-parafialnym pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołarzewie. Liturgii przewodniczył ks. dr Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny[…]

Czytaj więcej

Nowenna do św. Wincentego Pallottiego

Nowenna jest modlitwą o charakterze błagalnym, odmawianą zwyczajowo przed każdą większą uroczystością lub wspomnieniem świętego, do którego ma się szczególne nabożeństwo. Odmawia się ją indywidualnie lub wspólnotowo przez dziewięć kolejnych dni dla uproszenia jakiejś szczególnej łaski za przyczyną osoby, do której ową nowennę się odmawia. „Proście, a otrzymacie, kołaczcie, a otworzą wam, szukajcie, a znajdziecie”[…]

Czytaj więcej

SYMPOZJUM NAUKOWE: Polska młodzież i wiara

W imieniu Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie serdecznie zapraszam osoby zainteresowane problematyką młodzieży, katechezą szkolną, duszpasterstwem ludzi młodych, duszpasterstwem powołań i wszystkie inne do udziału w sympozjum naukowym pt. „Polska młodzież i wiara”. Szczególne słowa zaproszenia kieruję do samych ludzi młodych.  Sympozjum odbędzie się 20 stycznia 2018 roku (sobota) w Ołtarzewie. Rozpoczniemy wspólną Mszą świętą o godz. 8:30 w kościele seminaryjno-parafialnym NMP Królowej[…]

Czytaj więcej