ZAPROSZENIE: Wieczór kolęd

Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór kolęd, który odbędzie się w niedzielę 15 stycznia 2017 roku. Miejscem słuchania kolęd i pastorałek, a także wspólnego śpiewania, będzie kościół seminaryjno-parafialny pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Kolędowanie rozpocznie się o godzinie 15:00. Dojazd: tu.

Koncert pełen nadziei

Koncert Antoniny Krzysztoń z zespołem odbył się 8 stycznia 2017 roku w Dobrym Miejscy przy ul. Dewajtis 3 w Warszawie. Spotkanie muzyczne rozpoczęło się o godzinie 19:00. Jednym z patronów tego wydarzenia była pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Wśród gości byli przedstawiciele alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie.

† ks. Józef Maślanka SAC (1933-2017)

Mszy świętej w intencji ś.p. ks. Józefa Maślanki SAC przewodniczył ks. dr Tomasz Skibiński SAC. Celebracja miała miejsce o godzinie 18:00 w kaplicy seminaryjnej p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu, w gmachu pallotyńskiego seminarium. Na modlitwę przybyli członkowie ołtarzewskiej wspólnoty pallotynów.

Teatr od ponad pół wieku…

Historia teatru Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie liczy 60 lat. Pierwsze przedstawienie alumni wystawili 6 stycznia 1957 r. Były to jasełka. W kronice pod tą datą zapisano…

Seminaryjna „kolęda”

Wizyta duszpasterska, czyli tzw. kolęda we wspólnocie ołtarzewskiej ma miejsce każdego roku dnia 6 stycznia. W tym roku rozpoczęła się o godzinie 17:00 wspólnotowymi Nieszporami w kaplicy seminaryjnej pod wezwaniem Świętej Rodziny z Nazaretu. Modlitwie przewodniczył dk. Marcin Przywara SAC. Następnie miały miejsce odwiedziny miejsc codziennego życia osób mieszkających w pallotyńskiej wspólnocie w Ołtarzewie. Był to szczególny czas[…]

Czytaj więcej