Ukochał i pozostał

Liturgia Wieczerzy Pańskiej była sprawowana w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, dnia 13 kwietnia 2017 r. o godz. 18:30. Przewodniczył Jej, i kazanie wygłosił, ks. Waldemar Pawlik SAC. Msza ta jest wspomnieniem ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, a także Chrystusowego przykazania braterskiej miłości.
Czytaj więcej…

Kapłaństwo nasze jest służebne

Mszy Świętej Krzyżma, sprawowanej 13 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00, przewodniczył ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Miejscem celebracji, na którą przybyli licznie kapłani diecezjalni i zakonni, była bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Podczas Liturgii zostały poświęcone oleje: chorych i krzyżma.

Czytaj więcej…

Dziękczynienie za 90 lat

Eucharystii dziękczynnej za 90 lat pobytu członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Ołtarzewie oraz 100-lecia pallotyńskiego seminarium, przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC. Homilię wygłosił ks. Adrian Galbas SAC. Liturgia sprawowana była o godzinie 18:00 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie.

Rodzinne spotkanie

Zjazd rodzin alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbywał się w dniach 7-9 kwietnia 2017 r. Miał on na celu pogłębienie relacji między rodzinami, a także poznanie wspólnoty seminaryjnej.