LIVE: „SACERDOS – Człowiek Boga”

Transmisja z sympozjum SACERDOS – Człowiek Boga, które odbywa się w Centrum Animacji Misyjnej SAC w Konstancinie Jeziornie, w dniach 7-8 kwietnia 2018 r.