Przygotowanie

Wielka Sobota jest dniem trwania Kościoła przy Grobie Pańskim i rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Tradycyjnie, w tym dniu, są święcone pokarmy wielkanocne. 

O godzinie 7:30, 15 kwietnia 2017 r., była celebrowana Jutrznia przy Grobie Pańskim. Modlitwie przewodniczył ks. Krzysztof Gajos SAC, ojciec duchowny pallotyńskiego seminarium. Kantorem był al. now. Szymon Ndozi (I), natomiast lektorem al. now. Paweł Kozłowski (I), a precentorem al. Krzysztof Szczepkowski (I). 

Alumni, którzy zostali już wprowadzeni w posługę lektora, święcą pokarmy w holu Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Święcenie odbywa się w godz. 9:00-15:00.