Wydał się na osąd ludzi

Wielki Piątek jest dniem, w którym Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Wierni uczestniczą tego dnia w Liturgii Męki Pańskiej. W kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, przewodniczył Jej ks. Jacek Smyk SAC, proboszcz. Odbyło się to 14 kwietnia 2017 r. o godz. 18:30.

Liturgia rozpoczęła się milczącą procesją wejścia celebransa z asystującym mu diakonem. Po dojściu do stopni ołtarza, padli na twarz na znak największej czci względem Pana Boga. Dalej rozpoczęła się Liturgia Słowa. Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa według św. Jana odśpiewali: ks. Krzysztof Pietrzyk SACdk. Marcin Przywara SAC oraz al. Jan Jabłuszewski SAC (III). Kazanie wygłosił ks. Smyk. Powiedział, że ludzie osądzili Boga. Za chwilę dodał:

Lepiej – Bóg wydał się na osąd ludzi

Kaznodzieja podkreślił także, że Chrystus „odważył się” na miłość, ale miłość radykalną – do każdego człowieka. 

Kolejnym ważnym elementem była modlitwa wiernych, do której wezwania podawał zgromadzonym diakon. Wierni następnie modlili się w ciszy, a dalej celebrans zbierał wszystkie modlitwy w jedną. 

Drugą częścią dzisiejszej Liturgii była adoracja Krzyża. Wniesiony przez przedstawicieli zgromadzenia liturgicznego krzyż, był ukazywany w trzech miejscach świątyni. Za każdym razem diakon śpiewał: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło Zbawienie Świata. Wierni odpowiadali: Pójdźmy z pokłonem. Następnie, w postawie klęczącej, adorowali przez chwilę Krzyż. Kiedy Krzyż został postawiony przed ołtarzem, każdy z wiernych mógł podejść i ucałować Umęczonego Pana. 

Kolejną częścią Liturgii była Komunia Święta, a następnie przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu. Po skończonej Liturgii Męki Pańskiej rozpoczęła się adoracja przy Grobie Pańskim…

Podczas Liturgii posługiwał chór seminaryjno-parafialny Cantus Firmus pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *