Katecheza a reforma oświaty

Ogólnopolska konferencja naukowa Katecheza a reforma oświaty odbyła się 24 maja 2017 roku w Warszawie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Koło Naukowe Katechetyków UKSW. Patronat nad konferencją objęła Komisja Wychowania Katolickiego KEP. Pierwsze słowa do uczestników konferencji skierował ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan[…]

Czytaj więcej

Akt drugi międzynarodowego spotkania

Międzynarodowe Sympozjum Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbywało się w dniach 18-19 maja 2017 r. Miejscem spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Organizatorami byli pallotyńskie seminarium oraz Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Ołtarzewskich Dni Apostolstwa. Kolejny dzień sympozjum rozpoczęła Jutrznia celebrowana o godz. 7:30 w kaplicy seminaryjnej pw. Świętej Rodziny z Nazaretu. Modlitwie przewodniczył ks.[…]

Czytaj więcej

Uczty intelektualnej dzień pierwszy

Międzynarodowe Sympozjum pt. Implikacje Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski odbywa się w dniach 18-19 maja 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie k. Warszawy. Organizatorami są pallotyńskie seminarium oraz Centrum Teologii Apostolstwa Pallottianum. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Ołtarzewskich Dni Apostolstwa. 18 maja 2017 r. Jego Magnificencja ks. dr Waldemar Pawlik SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego[…]

Czytaj więcej

RETRANSMISJA przyjęcia sakramentu święceń

Zachęcamy do wysłuchania retransmisji Mszy świętej, podczas której ośmiu diakonów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przyjęło sakrament święceń. Eucharystia była sprawowana 6 maja 2017 roku o godz. 11:00 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Szafarzem sakramentu był J.E. ks. Kazimierz kard. Nycz, arcybiskup metropolita warszawski. Nagranie zostało zrealizowane przez Radio Nowohuckie.PL.

Ty nas kochasz — a my Ciebie

Słowo mama. Tyle ono rodzi skojarzeń. Każdy z nas ma inne doświadczenie związane ze swoją mamą. Co najmniej jedno jest wspólne – rodząca do życia. Zawsze słowo mama wzbudza pewną tęsknotę w człowieku za tą, która uczy nas kochać, choć w cierpieniu,/ uczy nas cierpieć, choć w milczeniu. Jak było w życiu Pana Jezusa kiedy[…]

Czytaj więcej