Obrona udana!

Obrona prac magisterskich ośmiu diakonów Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego odbyła się 21 lutego 2017 roku w gmachu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenie to zakończyło formację seminaryjną alumnów w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Diakoni bronili prac magisterskich pisanych na seminariach m.in. z teologii moralnej i teologii dogmatycznej. Po egzaminie przed komisją, pod przewodnictwem ks. prof.[…]

Czytaj więcej

Pierwsze wspomnienie

Dnia 17 lutego 2017 roku, Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego po raz pierwszy wspomina w Liturgii bł. Elżbietę Sannę. Także i wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie modliła się za wstawiennictwem Błogosławionej podczas Eucharystii w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów. Liturgii przewodniczył ks. Henryk Kazaniecki SAC. Asystę muzyczną zapewniła Schola Gregoriana WSD SAC[…]

Czytaj więcej

Z patentem oficerskim

Uroczystość promocji oficerskiej kolejnej grupy księży odbyła się 11 lutego 2017 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Wśród tych, którzy otrzymali patent oficerski, znalazł się ks. Stanisław Rudziński SAC. Tego dnia 161 księży zostało podporucznikami rezerwy. Jest to odpowiedź na przerwanie przez władze PRL studiów seminaryjnych na okres dwóch lat, w celu przymusowego odbycia zasadniczej służby wojskowej. Powołanych do kleryckich jednostek Ludowego Wojska Polskiego było w sumie ponad 3 tysiące duchownych.

Misjonarz na Kubie

Ks. Łukasz Kluska SAC, misjonarz w archidiecezji Hawana na Kubie, spotkał się z grupą misyjną Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. Spotkanie odbyło się 11 lutego 2017 roku.  Misyjne spotkanie rozpoczęła wspólna Jutrznia rano. O 14:30 ks. Łukasz Kluska SAC celebrował Eucharystię w seminaryjnej kaplicy p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu. Misjonarz wygłosił także[…]

Czytaj więcej

R.I.P. ks. Piotr Czerwonka SAC

Dnia 9 lutego 2017 roku zmarł nasz współbrat KS. PIOTR CZERWONKA SAC Ks. Piotr Czerwonka SAC urodził się 9 grudnia 1961 roku w Gdyni. Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego złożył 29 września 1984 roku w Ołtarzewie. Święcenia prezbiteratu przyjął 6 maja 1989 roku w Ołtarzewie.   Po święceniach kapłańskich posługiwał w: Ząbkach (1989-1990), Belgii (1990-1991),[…]

Czytaj więcej